گزارش های تصویری
چهارشنبه 10 شهريور 1395 گزارش تصویری بازدید مشاور دبیرکل از کتابخانه های عمومی استان

مهردخت وزیرپور مشاور دبیرکل روز یکشنبه هفتم شهریور از کتابخانه های استقلال روستای قزانچی، سیدطاهر هاشمی و فجر شهرستان روانسر، امام خمینی و محمد رسول الله شهرستان جوانرود بازدید و با کتابداران گفت و گو کرد.

95-6   
1395/6/13 شنبه
95-6   
1395/6/13 شنبه
95-6   
1395/6/13 شنبه
95-6   
1395/6/13 شنبه

95-6   
1395/6/13 شنبه
95-6   
1395/6/13 شنبه
95-6   
1395/6/13 شنبه
95-6   
1395/6/13 شنبه

 
تعداد بازديد اين صفحه: 2116