گزارش های تصویری
پنجشنبه 11 آذر 1395 گزارش تصویری نشست کتاب خوان ویژه نمایشگاه ملی کتاب کرمانشاه-آبان ماه

اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه، نشست کتاب خوان ویژه نمایشگاه ملی کتاب را با حضور کتابداران، بازدیدکنندگان و علاقمندان به کتاب و کتاب خوانی در محل نمایشگاه کتاب واقع در پارک شاهد برگزار کرد.

95-9   
1395/9/11 پنجشنبه
95-9   
1395/9/11 پنجشنبه
95-9   
1395/9/11 پنجشنبه
95-9   
1395/9/11 پنجشنبه

95-9   
1395/9/11 پنجشنبه
95-9   
1395/9/11 پنجشنبه
95-9   
1395/9/11 پنجشنبه

 
تعداد بازديد اين صفحه: 2853