گزارش های تصویری
پنجشنبه 26 مرداد 1396 جلسه نقد کتاب «شهر آرمانی»
جلسه نقد و بررسی کتاب «شهر آرمانی از منظر دین و دانش» نوشته: علی قبادی

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، با حضور دکتر وزیرپور مشاور دبیرکل و عضو هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور، بهرام سلیمانی مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی و علیرضا گودرزی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه، معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، سید پیمان موسوی اجاق و طیب حیدری اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه، اساتید دانشگاه، مسئولین و کتابداران کتابخانه های عمومی استان، دانشجویان و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی امروز چهارشنبه مورخ 25 مرداد ماه 96 در محل سالن همایش کتابخانه عمومی امیرکبیر برگزار شد.

جلسه نقد کتاب «شهر آرمانی از منظر دین و دانش»   
1396/5/26 پنجشنبه
9.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
17.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
2   
1396/5/26 پنجشنبه

2.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
10.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
1   
1396/5/26 پنجشنبه
25.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه

3.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
11.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
19.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
26.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه

4.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
جلسه نقد کتاب «شهر آرمانی از منظر دین و دانش»   
1396/5/26 پنجشنبه
20.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
27.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه

5.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
13.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
22.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
28.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه

جلسه نقد کتاب «شهر آرمانی از منظر دین و دانش»   
1396/5/26 پنجشنبه
14.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
23.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
3   
1396/5/26 پنجشنبه

7.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه
15.jpg   
1396/5/26 پنجشنبه

 [PageVisit]