1398/7/10 چهارشنبه ارسال کمک های مردمی کرمانشاه و استان کردستان: در طرح «مهربانی در مهر» بیش از 2000 قلم لوازم تحریر و کتاب جمع آوری شد کمک های مردمی که در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و کتابخانه های عمومی استان کردستان جمع آوری شده بود به استان لرستان ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، طرح "مهربانی در مهر" که توسط نهاد کتابخانه های عمومی در دو مرحله در کل کتابخانه های عمومی کشور برگزار گردید، توسط کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، بیش از 2000 قلم لوازم تحریر و کتاب کمک درسی برای کودکان استان های سیل زده جمع آوری و مرحله دوم آن در روز سه شنبه مورخ 9 مهر ماه با همکاری استان کردستان ارسال شد.

معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه،گفت: طرح "مهربانی در مهر" یک کار خداپسندانه و خیرخواهانه در راستای کمک رسانی به کودکان استان های سیل زده کشور بود.

حسنی خونسار افزود: در این طرح کمک های مردمی که توسط کتابخانه های عمومی سطح استان جمع آوری شد در دو مرحله به استان لرستان ارسال گردید،

وی بیان داشت: در مرحله دوم این کمک ها با همکاری و ارسال بسته های جمع آوری شده کتابخانه های عمومی استان کردستان به استان سیل زده لرستان ارسال گردید.

 


بيشتر
 [PageVisit]