جلسه فرهنگی
1397/11/1 دوشنبه با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه؛ اولین نشست کارشناسان فرهنگی منطقه ۳ کشور برگزار شد اولین نشست کارشناسان فرهنگی منطقه ۳ کشور با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و کارشناسان فرهنگی استان های کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان و همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، اولین نشست کارشناسان فرهنگی منطقه ۳ به میزبانی استان کرمانشاه با حضور معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان؛ رضا کریمی، معاون فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و کارشناسان فرهنگی استان های کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان و همدان روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۹۷ در سالن جلسات کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه برگزار شد.

این جلسه با هدف اجرای مصوبات گردهمایی کارشناسان فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مشهد مقدس و به منظور بهره‌گیری از تجربیات، تشریک مساعی، هم افزایی و در نظر داشتن شرایط فرهنگی، قومی، اقلیتی و مذهبی استان‌ها برای برنامه ریزی و اجرای بهتر فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی  برگزار شد.

در این نشست ابتدا مسائل، مشکلات و پیشنهادات در خصوص برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در ادوار گذشته مطرح شد.

در ادامه با توجه به اهمیت سامانه فرهنگی هر یک از حاضرین به بررسی مسائل و مشکلات این سامانه پرداخته و نظرات و پیشنهادات خود را به اشتراک گذاشتند.

در ادامه کارشناسان فرهنگی استان های ایلام، کردستان، همدان و کرمانشاه از بخش های مختلف کتابخانه های عمومی امیرکبیر و مهر رازی کرمانشاه بازدید کردند.

در پایان برنامه های خلاقانه انجام شده در کتابخانه های استان ها توسط کارشناسان فرهنگی تشریح شد.
  
تعداد بازديد اين صفحه: 218