1398/3/2 پنجشنبه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه: امضاء تفاهم نامه کتابخانه های عمومی و دادسرای عمومی کرمانشاه یک همکاری دوجانبه بین دستگاه قضا و نهاد فرهنگی است مراسم انعقاد تفاهم نامه بین دادسرای عمومی و اداره کل کتابخانه های عمومی استان، در دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه روز چهارشنبه مورخ یکم خرداد ماه سالجاری در محل سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب استان جلسه انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دادسرای عمومی و اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه برگزار گردید.

طی این گزارش،معصومه حسنی خونسار،مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری کتابخانه های عمومی و دادسرای عمومی و انقلاب استان با بیان نقش ترویج فرهنگ کتابخوانی بین زندانیان در مسیر کاهش رشد جرایم اجتماعی را یکی از مهمترین اهداف تفاهم نامه فی مابین برشمرد.

ایشان درادامه افزود:فرهنگ کتاب وکتابخوانی ضرورت انکار ناپذیری در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه در بین افراد مستعد به بروز ناهنجاری های اجتماعی بیان نمود.

همچنین ایشان بااشاره به اینکه اداره کل کتابخانه های عمومی در 8 زندان استان کتابخانه مشارکتی فعال دارد و در تامین منابع، نشریات، نرم افزار مدیریت کتابخانه و آموزش نیروی انسانی کتابخانه در چند ساله اخیر توانسته است وظایف خود را در قبال افراد این جامعه ایفا نماید.

وی افزود: تفاهم نامه کتابخانه های عمومی و دادسرای عمومی و انقلاب حلقه واصل خدمات رسانی بهتر به زندانیان با توجه به بسته های تشویقی دادستانی جهت ترویج و تربیت کتابخوان حرفه ای از بین زندانیان که در صدد آزادی و بازگشت به آغوش جامعه هستند می باشد.

در ادامه محمد حسین صادقی، دادستان عمومی و انقلاب استان؛ گفت: ترویج کتاب و کتابخوانی عامل موثر فرهنگی در کاهش جرم و جنایت در جامعه است .

وی در ادامه عنوان کرد: کارشناسان دادسرای مرکز کرمانشاه جرایم زندانیان را به صورت دسته‌بندی شده در اختیار نهاد کتابخانه‌ها قرار می‌دهند و کارشناسان این نهاد هم مطابق با جرم و علاقمندی زندانیان کتاب‌هایی با ادبیات آسان را برای مطالعه آنها توصیه و ارائه می‌کنند

وی افزود: تاثیر عوامل محیطی در شکل گیری شخصیت قانون‌ستیز مجرمان روشن است و در این زمینه فرهنگ نقش بارزی دارد، به طوری که هر چه محیط را از نظر فرهنگی سالم سازی کنیم منجر به کاهش جرم در جامعه می‌شود.

این جلسه در نهایت با امضاء تفاهم نامه فی مابین و تبادل تفاهم نامه های طرفین به پایان رسید.

 [PageVisit]