1398/5/17 پنجشنبه با اعلام دبیرخانه تشریح شد؛ جزییات مشارکت مردمی در بخش‌های مختلف نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی دبیرخانه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با اعلام میزان مشارکت مردم از نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی جزییات شرکت در بخش های مختلف جشنواره تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، با اعلام دبیرخانه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۱ میلیون و ۳۶۴ هزار و ۱۰۴ نفر از سراسر کشور در این جشنواره شرکت کردند. این میزان مشارکت نسبت به هشتمین دوره برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی، ۵۹ درصد رشد داشته است.

مشارکت ۸۹ هزار و ۹۱۳ نفر در بخش پویش نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

در بخش پویش نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، در گروه سنی کودک ۶ هزار و ۷۳۴ نفر به معرفی کتاب «فاطمه و فاطمه»، ۱۱ هزار و ۳۳۱ نفر به معرفی کتاب «کبوترها و آهوها»، ۲۱ هزار و ۲۱۰ نفر به معرفی کتاب «امام رضا علیه اسلام» و ۱۴ هزار و ۸۷۷ نفر به معرفی کتاب «هشت قصه از امام جواد علیه اسلام» پرداختند.

در گروه سنی نوجوان ۵ هزار و ۳۴۷ نفر به معرفی کتاب «درختی که بال درآورد»، ۴ هزار و ۵۸۲ نفر به معرفی کتاب «راز آن بوی شگفت» و ۶ هزار و ۱۷۲ نفر به معرفی کتاب «با کبوترهای گنبد» پرداختند.

در رده سنی جوان و بزرگسال نیز ۲ هزار و ۷۳۱ نفر به معرفی کتاب «سیره تقوی»، ۴ هزار و ۸۶ نفر به معرفی کتاب «مهارت ارتباط موثر در کلام و رفتار امام رضا (ع)»، ۲ هزار و ۹۹۷ نفر به معرفی کتاب «فصل فیروزه»، ۲ هزار و ۳۱۴ نفر به معرفی کتاب «در عصمت» و ۲ هزار و ۱۱۸ نفر به معرفی کتاب «ابوالفضل نهضت رضوی (شاهچراغ)» پرداختند.

مشارکت ۶۸ هزار و ۸۱۶ نفر در بخش معرفی متنی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

در بخش معرفی متنی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، در گروه سنی جوان و بزرگسال ۱۲ هزار و ۲۱۸ نفر به معرفی کتاب «سیره تقوی»، ۱۰ هزار و ۹۹۰ نفر به معرفی کتاب «مهارت ارتباط موثر در کلام و رفتار امام رضا (ع)»، ۱۲ هزار و ۸۵۴ نفر به معرفی کتاب «فصل فیروزه»، ۸ هزار و ۳۸۹ نفر به معرفی کتاب «در عصمت» و ۱۵ هزار و ۲۸۴ نفر به معرفی کتاب «ابوالفضل نهضت رضوی (شاهچراغ)» پرداختند.

همچنین در این بخش ۹ هزار و ۸۱ نفر به معرفی متنی کتاب های دلخواه خود پرداختند.

مشارکت ۹۷۳هزار و ۱۴۰ نفر در بخش چهارگزینه ای نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

در بخش چهارگزینه ای نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی به شیوه الکترونیک، در گروه سنی نوجوان ۴۸ هزار و ۲۸۷ نفر  و به شیوه مکتوب ۳۱ هزار و ۴۹۷ نفر با محوریت کتاب «درختی که بال درآورد» و همچنین ۳۵ هزار و ۴۰۳ نفر در بخش الکترونیک و ۴۵هزار و ۳۵ نفر در بخش مکتوب با محوریت کتاب «راز آن بوی شگفت» به رقابت پرداختند.

در گروه سنی جوان و بزرگسال نیز ۱۲۱ هزار و ۳۵۷ نفر در بخش آنلاین و ۵۲هزار و ۷۴۳ نفر در بخش مکتوب با محوریت کتاب «سیره تقوی»، ۱۰۸ هزار و ۵۶۴ نفر در بخش آنلاین و ۴۹هزار و ۳۷۲ نفر در بخش مکتوب با محوریت کتاب «مهارت ارتباط موثر در کلام و رفتار امام رضا (ع)»، ۱۲۹ هزار و ۶۲ نفر در بخش آنلاین و ۵۰ هزار و ۳۵۸ نفر در بخش مکتوب با محوریت کتاب «فصل فیروزه»، ۱۰۱ هزار و ۷۲۶ نفر در بخش آنلاین و ۴۶هزار و ۵۰۱ نفر در بخش مکتوب با محوریت کتاب «در عصمت» و ۹۶ هزار و ۴۴۹ نفر در بخش آنلاین و ۵۶هزار و ۷۸۶ نفر در بخش مکتوب با محوریت کتاب «ابوالفضل نهضت رضوی(شاهچراغ)» به رقابت پرداختند.

مشارکت ۱۸۳ هزار و ۲۵۶ کودک و نوجوان در بخش نقاشی در قالب مکتوب

در گروه سنی کودک ۳۶ هزار و ۷۱۶ نفر با محوریت کتاب «فاطمه و فاطمه»، ۳۶ هزار و ۱۳۲ نفر با محوریت کتاب «کبوترها و آهوها»، ۵۵ هزار و ۶۷۵ نفر با محوریت کتاب «امام رضا علیه اسلام» و ۲۹ هزار و ۷۴۹ نفر با محوریت کتاب «هشت قصه از امام جواد علیه اسلام» در بخش نقاشی نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کردند.

در گروه سنی نوجوان نیز ۶ هزار و ۲۴۹ نفر با محوریت کتاب «درختی که بال درآورد»، ۱۸۵۵ نفر با محوریت کتاب «راز آن بوی شگفت» و ۱۶ هزار و ۸۸۹ نفر با محوریت کتاب «با کبوترهای گنبد» به رقابت در بخش نقاشی پرداختند.

استقبال گسترده شرکت کنندگان گروه سنی کودک از کتاب «امام رضا علیه السلام»

همچنین به لحاظ میزان استقبال از منابع نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در بخش کودک ۴۳ هزار و ۴۵۰ نفر کتاب «فاطمه و فاطمه»، ۴۷ هزار و ۴۶۳ نفر کتاب «کبوترها و آهوها»، ۷۶ هزار و ۸۸۷ نفر کتاب «امام رضا علیه اسلام» و ۴۴ هزار و ۶۲۹ نفر کتاب «هشت قصه از امام جواد علیه السلام» را مورد توجه قرار دارند.

استقبال گسترده شرکت کنندگان گروه سنی نوجوان از کتاب «درختی که بال درآورد»

در بخش نوجوان، «درختی که بال درآورد» مورد توجه ۹۱ هزار ۳۸۱ نفر، «راز آن بوی شگفت» مورد توجه ۸۶ هزار و ۹۱۰ نفر و «با کبوترهای گنبد» مورد توجه ۲۳ هزار و ۶۱ نفر قرار گرفت.

استقبال گسترده شرکت کنندگان گروه سنی جوان و بزرگسال از کتاب «فصل فیروزه»

همچنین ۱۸۹ هزار و ۴۹ نفر از شرکت کنندگان نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی به مطالعه کتاب «سیره تقوی»، ۱۷۲ هزار و ۹۷۴ نفر به مطالعه کتاب «مهارت ارتباط موثر در کلام و رفتار امام رضا(ع)»، ۱۹۵ هزار و ۲۷۱ نفر به مطالعه کتاب «فصل فیروزه»، ۱۵۸ هزار و ۹۳۰ نفر به مطالعه کتاب «در عصمت» و ۱۷۰ هزار و ۶۳۷ نفر به مطالعه کتاب «ابوالفضل نهضت رضوی(شاهچراغ)» پرداختند.

تعداد ۱۴ هزار و ۴۹۵ شرکت کننده نیز به معرفی کتاب های دلخواه خود در بخش های پویش و معرفی متنی پرداختند.

گفتنی است، از مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی قبل از انجام داوری ها، در گروه سنی کودک، ۳۳ هزار و ۹۰۹ اثر؛ در گروه سنی نوجوان، ۸ هزار و ۲۴۸ اثر و در گروه سنی بزرگسال، ۶ هزار و ۸۱۳ اثر به دلیل عدم رعایت استانداردهای مورد نیاز در مرحله داوری حذف شد.

 [PageVisit]