1398/6/6 چهارشنبه در بخش نابینایان کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه پای صحبت روشندلان عضو کتابخانه  دیدار و گفتگو مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به همراه واحد خبر مرکز صدا و سیمای استان از بخش نابینایان و کم بینایان کتابخانه عمومی خاتم الانبیا (ص)
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، معصومه حسنی خونسار مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، روز سه شنبه مورخ ۵ شهریور ماه با حضور واحد خبر مرکز صدا و سیمای استان کرمانشاه از بخش نابینایان و اعضای روشندل کتابخانه دیدار کرد.

حسنی خونسار در این دیدار ضمن بازدید از بخش نابینایان و کم بینایان و بررسی مشکلات پیش روی، پای صحبت و مشکلات روشندلان نشست و تعدادی از روشندلان به شاهنامه خوانی و معرفی کتاب پرداختند.
گفتنی است دو نفر از روشندلان نیز برگزیده جشنواره کتابخوانی رضوی در شهرستان کرمانشاه بودند. 

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه افزود: تعداد ۵۵۰۰ نسخه کتاب گویا و ۸۰۰ نسخه کتاب بریل و ۱۰۶ نفر عضو فعال روشندل در بخش نابینایان کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه داریم که این منابع در دو واحد کتابخانه عمومی علامه طباطبایی و کتابخانه خاتم الانبیا واقع در شهرستان کرمانشاه قرار دارند که مجهز به  منابع گویا و مکتوب خوبی برای روشندلان کرمانشاه می باشد.
 [PageVisit]