1398/6/9 شنبه در کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه: برنامه کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در هفته دوم شهریورماه کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.


https://www.iranpl.ir/news/
 [PageVisit]