1398/7/10 چهارشنبه در شهرستان قصرشیرین: موکب کتاب زائران اربعین حسینی در کتابخانه های عمومی راه اندازی می گردد توسط کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در شهرستان قصرشیرین موکب «کتاب اربعین حسینی» جهت خدمات رسانی فرهنگی به زائرین در ایام اربعین حسینی راه اندازی می گردد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان،زهره رستمی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری کرمانشاه، روز دوشنبه مورخ ۸ مهر ماه از محل استقرار موکب کتاب زائران اربعین در شهرستان قصرشیرین بازدید و با حاج جعفر همتی، رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه در محل فرمانداری این شهرستان جهت همکاری های بیشتر در راه اندازی موکب دیدار و گفتگو کردند.

گفتنی است؛ در دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و مدیرکل امور بانوان استانداری با جعفر همتی رئیس ستاد اربعین استان مقرر گردید توسط کتابخانه های عمومی، یک موکب با نام کتاب زائران اربعین برای اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و یک موکب ویژه بانوان در محل ساختمان کتابخانه عمومی دهخدا، استقرار و به زائرین خدمات رسانی نماید.

همچنین در بازدید مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، از ساختمان گمرک مرز خسروی قصرشیرین،مقرر شد یک دستگاه قفسه ایستگاه مطالعه مستقر گردد تا اوقات فراغت زائرین یا زمان انتظار برای تردد با مطالعه کردن سپری شود.

 

در حاشیه این جلسه مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و رستمی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری از کتابخانه های عمومی شهرستان قصرشیرین و شهر ریجاب بازدید به عمل آوردند.

 [PageVisit]