1398/10/2 دوشنبه بخشی از برنامه‌های هفته نخست دی‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛ آغوش گرم کتابخانه‌های عمومی در سرمای زمستان بخشی از برنامه‌ کتابخانه‌های عمومی استان در هفته اول دی‌ماه ۱۳۹۸، از سوی روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه برای استفاده اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شد.   بخشی از برنامه‌های هفته نخست دی‌ماه کتابخانه‌های عمومی اعلام شد؛:iranpl.ir
 [PageVisit]