1398/10/4 چهارشنبه با هدف توسعه همکاری ها: به مناسبت هفته سواد آموزی در کتابخانه های عمومی کرمانشاه صورت گرفت معاون سوادآموزی، اداره کل آموزش پرورش استان کرمانشاه به مناسبت هفته سواد آموزی با معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، هرمز نوروزی فرد، معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان؛ فرزانه سیفی تبار، رئیس اداره سوادآموزی استان؛ حسین زرینی تبار، رئیس اداره سنجش استان به همراه کارشناسان این اداره و سواد آموزان شهرستان کرمانشاه به مناسبت هفته سواد آموزی در روز سه شنبه مورخ 3 دی ماه با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه دیدار و گفتگو کردند و از کتابخانه عمومی امیرکبیر با هدف شناخت بخش های مختلف کتابخانه عمومی بازدید به عمل آمد.

معصومه حسنی خونسار، در این دیدار ضمن تبریک هفته سوادآموزی گفت: در استان کرمانشاه تعداد 105 باب کتابخانه عمومی داریم که از این تعداد 18 باب مشارکتی با سازمانها می باشد و تعداد 3 دستگاه خوردو کتابخانه سیار به روستاهای شهرستان ها توسط کتابدار خدمات رسانی می کنند.

وی خاطر نشان کرد: تعداد71 هزار نفر از جمعیت استان عضو کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه هستند و در راستای همکاری های دوجانبه بین اداره سواد آموزی و کتابخانه های عمومی تفاهم نامه کشوری منعقد شده که با توجه به این تفاهم نامه همکاری های توسعه کتابخوانی را در استان پیگیری و به سرانجام می رسانیم.

هرمز نوروزی فرد معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان، با بیان اینکه یک هزارو 540 نفر آموزش دهنده سوادآموزی در استان داریم گفت: در سال 97 تعداد 13 هزارو 791 نفر به معاونت سوادآموزی استان حجم تدریس داده شد که از این آمار توانستیم کل جمعیت را باسواد کنیم و در سال جاری نیز 13 هزار و 64 نفر حجم داده شد که که تعداد 13 هزارو 148 نفر را باسواد کردیم و اکنون در سال جاری در 8 مرحله پیاپی فعالیت های فرهنگی این سازمان رتبه برتر کشوری را کسب کردیم.

وی در پایان عنوان کرد: با هدف شناخت بهتر آموزش دهندگان سواد آموزی با کتاب و کتابخوانی و مجموعه کتابخانه های عمومی استان و توسعه همکاری های بیشتر به مناسبت هفته سواد آموزی برای بازدید کتابخانه عمومی حضور پیدا کرده و با تمام توان در راه توسعه کتاب و کتابخوانی آماده همکاری با اداره کل کتابخانه های عمومی هستیم.

در پایان تمامی مسئولین اداره سواد آموزی استان به همراه آموزش دهندگان سواد آموزی نواحی سه گانه کرمانشاه، از بخش های مختلف کتابخانه عمومی امیرکبیر بازدید کردندو توسط کتابداران تمام بخش های کتابخانه برای بازدید کنندگان تشریح شد.

 [PageVisit]