1398/10/7 شنبه با هدف تامین منابع: نورسیده های 38 به کتابخانه های عمومی رسید کتاب های نورسیده 38 به تازه های کتاب و منابع کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه اضافه شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، با اشاره به طرح تامین کتاب در قالب «نورسیده‌های کتاب و کتابخوانی»۵۵ جلد کتاب در قالب ۴۸ عنوان در لیست کتب نورسیده 38 منتشر و در کتابخانه‌های عمومی استان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

گفتنی است: کتاب‌های نورسیده کتابخانه‌های عمومی استان در هفته اول دی‌ماه برای استفاده اعضای کتابخانه ها و مخاطبین در قفسه های کتابخانه‌های عمومی قرار گرفت، کتاب‌های نورسیده در موضوعات قصه و رمان، تاریخ و جغرافیا، روانشناسی، اطلاعات عمومی، گردشگری و دفاع مقدس در رده سنی کودک و نوجوان است.

 [PageVisit]