1398/10/18 چهارشنبه با هدف توسعه فرهنگ مطالعه: جلسه مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه برگزار شد جلسه مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه با هدف توسعه فرهنگ مطالعه در اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، جلسه مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه، با هدف توسعه فرهنگ مطالعه و بررسی مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی کرمانشاه در حوزه های تخصصی با حضور؛ رضا کریمی، معاون اداره کل؛ پژمان ابراهیمی، رئیس اداره شهرستان کرمانشاه؛ کارشناس فرهنگی، کارشناس امور کتابخانه ها، کارشناس منابع، دفتر فنی، کارشناس مسئول حراست و کارشناس مسئول it در سالن جلسات اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه روز چهارشنبه مورخ 18 دی ماه برگزار شد.
رضا کریمی، معاون توسعه اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، ضمن عرض تسلیت شهادت سردار رشید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی، در این جلسه گفت: از مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه در خصوص فضاسازی و همکاری لازم در برگزاری برنامه های ایام شهادت کمال تقدیر را دارم، لذا سپهبد شهید سلیمانی در قلب تمامی ما جای دارد.
کریمی افزود: ارزیابی و شناسایی کتابخانه های فعال بیش از گذشته مد نظر خواهد بود و از مسئولین درخواست کرد در همه بخش های فعالیت کتابخانه ها پیگیری لازم را بعمل آورند.
در ادامه با مطرح نمودن مسائل تخصصی توسط کارشناسان مربوطه اداره کل در خصوص عملکرد و ارزیابی وضعیت فعالیت کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه مسئولین کتابخانه نیز به بیان نکته نظرات خود پرداختند.


 [PageVisit]