1398/5/22 سه‌شنبه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی: برپایی غرفه کتابخوانی و نقاشی بخش کودک کتابخانه های عمومی در روز عرفه اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در روز عرفه غرفه نقاشی و قصه گویی برای کودکان و نوجوانان برپا نمود. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، در محل دعای عرفه شهرستان کرمانشاه( مزار شهدا) در بین مردم شرکت کننده اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی غرفه کودک با فعالیت قصه گویی و نقاشی برای کودکان برپا نمود.
گفتنی است، این برنامه توسط کتابدارن و کارکنان کتابخانه های عمومی و پایگاه بسیج اداره کل کتابخانه های عمومی استان انجام شد وبا استقبال پرشور کودکان و نوجوانان روبرو شد.

 


 [PageVisit]