فهرست

گزارش تصويري

گزارش تصویری؛

دوره آموزشی «کمک های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات» در اداره کل کتابخانه های استان کرمانشاه با هدف ارتقاء سطح آموزشی نیروی انسانی برگزار شد.