فهرست

گزارش تصويري

گزارش تصویری هر روز یک آیه؛

گزارش تصویری نکات قرآنی برگرفته از تفسیر المیزان با عنوان هر روز یک آیه توسط محفل قرآن و عترت اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه جهت مطالعه روزانه مخاطبان در تمام فضاهای مجازی اداره کل منتشر شد.