گزارش های تصویری
پنجشنبه 31 مرداد 1398 گزارش تصویری آیین اختتامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی:
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی شهرستان کرمانشاه به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، آئین اختامیه نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شهرستان کرمانشاه، با حضور علیرضا گودرزی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه، سید قاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، جعفر همتی مشاور و بازرس استاندار، معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، حسن عزیزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، رضا محمودیان مدیرکل حراست استانداری، فضل اله رنجبر فرماندار کرمانشاه، حجت الاسلام افشین کلات پور مدیر کانون های فرهنگی هنری مساجد استان، معارف فلاحی مشاور استاندار در امور ایثارگران، سید محمدجعفر امامیان مدیرنمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه، زهره رستمی مدیرکل امور بانوان استاندری، غلامرضا نوری اعلا مدیرمسئول روزنامه نقدحال و معصومه خان احمدی مدیر پارک علم و فناوری استان کرمانشاه و مدیران اصحاب رسانه استان و خبرگزاری ها در روز یکشنبه مورخ ۲۷ مرداد ماه در سالن اجتماعات کتابخانه عمومی امیرکبیر، برگزار و از ۵۶ برگزیده استان کرمانشاه تقدیر شد.       
 
اختتامیه نهمین جشنواره رضوی 98   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه

اختتامیه نهمین جشنواره رضوی 98   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه

اختتامیه نهمین جشنواره رضوی 98   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه

اختتامیه نهمین جشنواره رضوی 98   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه

اختتامیه نهمین جشنواره رضوی 98   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه

اختتامیه نهمین جشنواره رضوی 98   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه

اختتامیه نهمین جشنواره رضوی 98   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه

اختتامیه نهمین جشنواره رضوی 98   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه

اختتامیه نهمین جشنواره رضوی 98   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه

اختتامیه نهمین جشنواره رضوی 98   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه

آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه
آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه

آیین اختتامیه نهمین جشنواره رضوی   
1398/5/31 پنجشنبه

 [PageVisit]