گزارش های تصویری
سه‌شنبه 5 آذر 1398 گزارش تصویری گرامیداشت هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار 29 آبان 1398
در بیست و هفتمین دوره کتاب جمهوری اسلامی ایران آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار با تقدیر از ۳۲ نفر از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی استان کرمانشاه برگزار شد.
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه

هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه

هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه

هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه

هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه

هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه

هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه

هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه

هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه
هفته کتاب   
1398/9/6 چهارشنبه

 [PageVisit]