فهرست

گزارش تصویری/

دیدار و گفتگوی مهدی رمضانی دبیرکل نهاد با کتابداران استان کرمانشاه

مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در ادامه سفر خود به استان کرمانشاه با کتابداران و همکاران استان دیدار و گفتگو کرد.

عكس های مرتبط :