فهرست

گزارش تصویری/

نشست خبری مهدی رمضانی دبیرکل نهاد با اهالی رسانه استان کرمانشاه

مهدی رمضانی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور عصر پنج شنبه ۳ اسفند ماه در سفر به استان کرمانشاه با اهالی رسانه این استان دیدار و گفتگو کرد.

عكس های مرتبط :