فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در شهرستان گیلانغرب ؛

در راستای تبلیغ و ترویج دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی؛

در راستای تبلیغ و ترویج دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی؛

فرحناز برکاتی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گیلانغرب همراه با وهمکاران کتابخانه‌ عمومی شهید سردار سلیمانی جهت مشارکت در جشنواره کتابخوانی رضوی در مدارس شهرستان گیلانغرب حضور یافتند .