فهرست

اخبار شهرستان‌ها

در راستای ترویج کسب و کارهای کوچک در کتابخانه عمومی؛

دوره آموزشی کشتکار گلخانه ای و کاشت گیاهان دارویی در کتابخانه زنده یاد عبدالعلی رحیمی برگزار شد

دوره آموزش کشتکار گلخانه ای و کاشت گیاهان دارویی با هدف ترویج کسب و کارهای کوچک در کتابخانه زنده یاد عبدالعلی رحیمی با مشارکت اداره کشاورزی شهرستان هرسین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، دوره آموزشی کشت کشتکار گلخانه ای و آموزش کاشت گیاهان دارویی در راستای ایجاد کسب و کارهای کوچک گلخانه ای و خانگی در کتابخانه زنده یاد عبدالعلی رحیمی برگزار شد.
این کارگاه با طرح، برنامه ریزی و اجرای ملیحه حاتمی زرگران مسئول کتابخانه زنده یاد عبدالعلی رحیمی از اسفند 1401 تا اردیبهشت 1402 و با همکاری جهاد کشاورزی و اداره فنی و حرفه ای شهرستان هرسین برگزار شد.
ملیحه حاتمی زرگران مسئول کتابخانه زنده یاد عبدالعلی رحیمی در این خصوص گفت: هدف از برگزاری این کارگاه ترویج کسب و کارهای کوچک در کتابخانه و تشویق اعضا به سوی کارآفرینی می باشد.
وی افزود: خلیل پور موفق به کسب عنوان کشاورز نمونه ملی در حوزه توسعه گیاهان دارویی در سطح کشور در سال 1398 و کارآفرین نمونه ملی در سال 1399 شد.
مسئول کتابخانه عمومی زنده یاد عبدالعلی رحیمی در این باره گفت: نحوه کاشت گیاهان دارویی نحوه قلمه زنی، اسانس گیری گیاهان دارویی، هَرس کردن و پاشیدن سموم و استفاد درست از کودها در گل های گلخانه ای و گیاهان دارویی از جمله موارد آموزش عملی و تئوری این دوره بود.

گفتنی است؛ شرکت کنندگان این کارگاه که از اعضای کتابخانه زنده یاد عبدالعلی رحیمی می باشند که با راهنمایی و تعریف این دوره در سایت سازمان فنی و حرفه ای توسط اداره فنی و حرفه ای شهرستان هرسین، ملیحه حاتمی زرگران مسئول کتابخانه در سایت فنی و حرفه ای ثبت نام کرد که پس از اتمام دوره و برگزاری آزمون مدرک مهارت فنی به این شرکت کنندگان اهدا می شود و این اعضا در اولویت دریافت تسهیلات اشتغالزایی از سوی جهاد کشاورزی می باشند.
احسان خلیل پور، کارشناس ارشد کارآفرینی، دبیر اجرایی اتاق کشاورزی شهرستان هرسین و عضو کمیته بررسی چالش های کشاورزی استان کرمانشاه مربی این دوره کارگاهی بود.
عكس های مرتبط :