فهرست

اخبار شهرستان‌ها

گزارش تصویری/

نگاهی به فعالیت کتابخانه های استان کرمانشاه

کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با بهره گیری از فرصت های موجود در مناسبت های مختلف و حضور فعال در مدارس و دعوت دانش آموزان در کتابخانه به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی- ترویجی برای جذب نوجوانان و جوانان به فرهنگ مطالعه پرداختند.

عكس های مرتبط :