فهرست

اخبار شهرستان‌ها

با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن؛

جلسه انجمن کتابخانه های شهر ماهیدشت برگزار شد

چهارمین جلسه انجمن کتابخانه عمومی ماهیدشت در سالجاری به ریاست بخشدار ماهیدشت و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، چهارمین جلسه انجمن کتابخانه عمومی ماهیدشت به ریاست مهدی رضائی، بخشدار ماهیدشت و با حضور پژمان ابراهیمی، رئیس اداره کتابخانه های شهرستان کرمانشاه، شیوا یاری، کارشناس مسئول بودجه و منابع درآمدی؛ سامان شیرزادی، شهردار ماهیدشت؛ رسول افشارفرد، دبیرانجمن و سایر اعضای حقیقی و حقوقی انجمن روز سه شنبه 28 آذر ماه سالجاری برگزار شد.
در این جلسه اعضا درباره برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی مشترک کتابخانه ها با کانون پرورش فکری کودک و نوجوان و آموزش وپرورش، مسابقه هویت شناسی(شهر ماهیدشت وروستا ها) و... بحث وتبادل نظرکردند.

عكس های مرتبط :