فهرست

اخبار برگزيده

وزیر کشور در بازدید از موکب نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مرز خسروی:

اجرای برنامه های فرهنگی برای کودکان از اقدامات آینده ساز است

احمد وحیدی، وزیر کشور به همراه استاندار کرمانشاه با حضور در مرز خسروی، از موکب فرهنگی کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، احمد وحیدی، وزیر کشور به همراه بهمن امیری مقدم، استاندار کرمانشاه با حضور در مرز خسروی، از موکب فرهنگی کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و برنامه های فرهنگی ویژه کودکان بازدید کرد.

وزیر کشور در این بازدید گفت: ایجاد فضای انجام فعالیت های جنبی و فرهنگی برای کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، این کارها آینده ساز است و بدون شک ایجاد چنین پایگاه های فرهنگی در بین موکب های اجرایی در توسعه فرهنگی جامعه مثمر ثمر خواهد بود.

اجرای برنامه های فرهنگی برای کودکان از اقدامات آینده ساز است