فهرست

اخبار برگزيده

با هدف توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛

نماینده ویژه استاندار در ساماندهی امور کتاب و کتابخوانی استان کرمانشاه منصوب شد

با ابلاغ استاندار کرمانشاه، نماینده ویژه استاندار در ساماندهی امور کتاب و کتابخوانی و کتابخانه های استان کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، محمد طیب صحرایی، استاندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه محمد امین بهرامی را به عنوان نماینده ویژه استاندار در ساماندهی امور کتاب و کتابخوانی و کتابخانه های استان کرمانشاه منصوب کرد.
در این ابلاغ آمده است:

جناب آقای بهرامی
مدیرکل محترم کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه
سلام علیکم
کتابخانه ها از ضرورتها و اولویتهای قطعی برای رشد و ارتقاء زندگی مادی و معنوی جامعه هستند و باید با اهتمام ویژه نسبت به برقراری و بروزرسانی، آنها نقش و جایگاه کتاب و کتابخوانی را در سطوح و اصناف مختلف جامعه تقویت کرد.
با توجه به نیاز مقوله مهم، کتاب کتابخوانی و کتابخانه ها در استان کرمانشاه به پیگیریهای جدی تر در داخل و خارج استان بدینوسیه جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان نماینده ویژه استاندار در ساماندهی امور کتاب و کتابخوانی و کتابخانه های استان کرمانشاه منصوب می نمایم تلاش مجدانه و فراگیر در این عرصه توسط جنابعالی و نیز همراهی جدی مدیران استانی بویژه با سرلوحه قرار دادن محورهای ذیل مورد انتظار است.

1) تلاش برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در سنین و سطوح مختلف با همکاری سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در زندگی شهری روستایی و عشایری هم استانیهای گرامی با تاکید بر کودکان و نوجوانان


2)
تبلیغ و ترویج هنرمندانه و جذاب کتابهای مفید و نویسندگان متعهد از جمله برگزاری رویدادهای متناسب و استفاده بهینه از اماکن و ظرفیتهای عمومی و برنامههای خاص سازمانها و نهادها در حوزه همکاران و مخاطبان


3)
استفاده و فعال سازی حداکثری ظرفیتهای مردمی و گروههای فرهنگی مردم نهاد.


4) طراحی و اجرای یک برنامه جامع و دارای زمانبندی شامل سطح عمومی مردم و نیز سطوح اختصاصی کودکان نوجوانان و جوانان برای ارتقاء کتابخوانی و انس با کتاب با کمک گرفتن از فرصتها و ظرفیتهای استان بویژه سازمانها و ادارات اثر گذارتر در این عرصه مانند آموزش و پرورش دانشگاها حوزههای علمیه سازمان تبلیغات ،اسلامی اوقاف و امور خیریه بسیج مستضعفین ورزش و جوانان شهرداریها
.....