فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها
دالاهو

دالاهو

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان دالاهو
 
1-کتابخانه عمومی پیامبر اعظم(ص)


آدرس: شهرستان دالاهو- شهر ریجاب خیابان ابودجانه- تلفن تماس: 8343752726 - کد پستی: 6765136136
 
2-کتابخانه عمومی توحیدآدرس: دالاهو-شهر کرندغرب خیابان ولیعصر بالاتر از بهداری- سال تاسیس 1354- تلفن تماس: 8343722021
کد پستی: 6766144797 
3-کتابخانه عمومی نور


آدرس: شهرستان دالاهو شهر گهواره -جنب مدرسه شبانه شهید رجایی- سال تاسیس 1376- تلفن تماس: 8343742463 - کدپستی: 6767119615 
4-کتابخانه عمومی امام صادق (ع)


آدرس: دالاهو - شهر کرند غرب - میدان مدرس- سال تاسیس 1388- تلفن تماس: 8343723130-  کدپستی: 6766163593