فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها
شهرستان سنقر

سنقر

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان سنقر


 
1- کتابخانه عمومی حافظ


آدرس: شهرستان سنقر- روستای گردکانه علیا- سال تاسیس:1380 - تلفن تماس: 8348942242 - کدپستی: 6754113198
 
2- کتابخانه عمومی علامه مجلسی 


آدرس: سنقر-کمربندی آیت الله غفاری-بالاتر از میدان شهرداری سال تاسیس:     - شماره تماس: 8348422902
کد پستی: 6751853111

 
3- کتابخانه عمومی شهید ضیایی


آدرس: سنقر- روستای باوله - سال تاسیس 1376- تلفن تماس: 8348862351 - کد پستی:6753191317


 
4- کتابخانه عمومی سعدی


آدرس: سنقر- روستای آگاه علیا - سال تاسیس1380- تلفن تماس: 8348952243 کد پستی: 6755111373


 
5- کتابخانه عمومی فردوسی


آدرس: سنقر-روستای آب باریک علیا - سال تاسیس: 1380- تلفن تماس: 8358497912-
کد پستی: 6753173117