فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها
قصرشیرین

قصرشیرین

فهرست کتابخانه های عمومی شهرستان قصرشیرین
 
1- کتابخانه عمومی علامه حلی 


آدرس: بلوار راه كربلا-جنب مسجد جامع- تلفن تماس: 9183341837 - کدپستی: 6784111171
 
2- کتابخانه عمومی آزادی


آدرس: روستای کرکهرک سال تاسیس: 1376- تلفن تماس: 8358520376 - کد پستی: 6781175135
 
3- کتابخانه سیار شهدای بازی دراز


آدرس:كتابخانه مادر:علامه حلي قصرشيرين كد 121043(روستاي خسروي بلوار راه كربلا جنب مسجد خسروي)
تلفن تماس: 9183341837 - کدپستی: 6784111171
 
 
4- کتابخانه عمومی دهخدا


آدرس:خیابان راه کربلا جنب پارک شاهد- تلفن تماس: 8342423655- کد پستی: 6781645431