فهرست

خبر

نهاد کتابخانه ها
درباره ما؛

درباره ما

اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در سال 1383 مطابق با قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور از بدنه فرهنگی وزارت ارشاد جدا شد، و به صورت هیئت امنایی مدیریت می شود.
بر اساس تصويب لايحه شماره 36302/25882 مورخ 28/7/1381 دولت در مورد تأسيس و نحوه اداره كتابخانههاي عمومي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 17/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و تأیید آن در تاريخ 25/12/1382 توسط شوراي ‌نگهبان از سال 1382 تاکنون، کتابخانه های عمومی ایران تحت نظارت هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور اداره می شود.
به موجب قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17/12/82 مجلس شورای اسلامی، تشکیلات کتابخانه‌های عمومی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی با استقلال مالی مسؤولیت یافت در حوزه‌های مربوط به تأسیس، ساخت، تجهیز، بازسازی، توسعه، مدیریت و نظارت بر کتابخانه‌های عمومی فعالیت نماید.
در تمامی استان ها، ادارات کل کتابخانه های عمومی کشور تشکیل شده است که زیر نظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور که محل آن در تهران است، فعالیت می کنند. در شهرستان ها نیز ادارات کتابخانه های عمومی زیر نظر اداره کل کتابخانه عمومی استان تشکیل شده که وظیفه مدیریت کتابخانه های عمومی شهرستان را بر عهده دارند.
پس از تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سال 1382، مدیریت کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه در سال 1384 به صورت مستقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفت و از سال 1386 تاکنون با عنوان اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان با 87 باب کتابخانه عمومی در 14 شهرستان مشغول فعالیت است.
استان کرمانشاه در حال حاضر دارای 87 باب کتابخانه عمومی نهادی با زیربنای 38 هزار هفتصدو هشتاد و پنج متر مربع است که تا پایان سال 1400 تعداد 3باب کتابخانه دیگر افتتاح خواهد شد.


کتابخانه های عمومی نهادی
تعداد کتابخانه ها 87
متراژ زیربنا (متر مربع) 39090از مجموع 87 باب کتابخانه؛ 63 کتابخانه شهری (لازم به ذکر می باشد که در حال حاضر کتابخانه‌های علامه امینی، رسالت، انقلاب، شهرستان سرپل ذهاب، و کتابخانه طالقانی و شهید عارف فتاحی شهرستان ثلاث باباجانی و دهخدا در شهرستان قصرشیرین و علی ابن ابیطالب در شهر کوزران به دلیل تخریب زلزله سال 1396 در دست تعمیرات می باشند. همچنین تعداد  21 باب کتابخانه در روستاها و 3  باب کتابخانه سیار فعالیت می کنند.
نوع کتابخانه شهری روستایی سیار مجموع
تعداد 63 21 3 87کتابخانه های نهادی استان کرمانشاه با مجموعه منابعی بیش از 1 میلیون و یکصدو چهارده هزارو دویست و هفتاد و سه نسخه کتاب و فضاهای کتابخانه ای شامل مخزن کتاب، سالن های مطالعه، بخش کودک، نوجوان، کتب مرجع و کمک درسی با بیش از( 65 هزار نفر) عضو فعال تا پایان 1398 فعالیت دارند.
تعداد نسخه کتاب موجود تعداد اعضای فعال تا پایان 1398 تعداد امانت تا پایان سال 1399
1114273 70000 64506نیروی انسانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در مجموع232 نفر می باشد.
مجموع نیروی انسانی استان نیروهای ستادی و خدمات تعداد نیروی کتابدار
232 68 164