1399/3/21 چهارشنبه با هدف توسعه فرهنگ مطالعه: اولین جلسه کتابخانه های عمومی شهرستان گیلانغرب برگزار شد اولین جلسه کتابخانه های عمومی شهرستان گیلانغرب در سال ۹۹ به ریاست معاون فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، اولین جلسه کتابخانه های عمومی شهرستان گیلانغرب در سال ۹۹ به ریاست شیدا نوربخش، معاون فرمانداری و فرحناز برکاتی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گیلانغرب با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن و روسای سایر ادارات  شهرستان روز سه شنبه مورخ 20 خرداد در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
دراین جلسه معاون فرماندار با تاکید به مدعوین در راستای تعاملات علمی وفرهنگی ،ارتقا سطح آگاهی و مطالعه افراد جامعه و تفاهم نامه های فی ما بین ادارات و کتابخانه ها مطالبی بیان نمود.
نوربخش معاون فرمانداردر خصوص برگزاری دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی گفت: این جشنواره فرصت مناسبی است برای دعوت مردم به کتابخوانی و باید از این طریق مروج کتاب و کتابخوانی باشیم.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان گیلانغرب درخصوص اقدامات اجرایی و وضعیت کتابخانه های عمومی جهت بازگشایی و آماده سازی پلکانی آنها و توصیه رعایت نکات بهداشتی و اجرای دستورالعملهای مربوط به فاصله گذاری اجتماعی و الزامات محیط کار و نصب پوسترهای آموزشی گزارشی کامل ارائه کرد .
سپس در مورد اجرای تفاهم نامه ها بین دستگاه های فرهنگی و تعامل ادارات مربوطه با کتابخانه ها و بهره برداری از مفاد منعقد شده آن تمهیداتی صورت گرفت.

 
 [PageVisit]