1399/3/27 سه‌شنبه پس از موافقت ستاد ملی کرونا و با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت می‌گیرد؛ کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور از ابتدای تیرماه میزبان اعضا و کاربران در سومین مرحله بازگشایی کتابخانه های عمومی، با رعایت دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هماهنگی با ستاد مبارزه با کرونا و همچنین شرایط جدید حضور و استفاده مراجعان، کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور از ابتدای تیر ماه بازگشایی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه هاای عمومی استان کرمانشاه، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با توجه به دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هماهنگی با ستاد مبارزه با کرونا، در سومین مرحله از بازگشایی کتابخانه ها، اعضاء و مراجعان میتوانند از روز یکشنبه یکم تیر ماه سال جاری به کتابخانههای عمومی سراسر کشور مراجعه کنند.
بر این اساس و با تأکید بر استفاده از ماسک، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و اجرای دستورالعملهای بهداشتی ستاد ملی کرونا، فضاها و بخشهای مختلف کتابخانه تغییر خواهد یافت، بخش مخزن کتابخانه به صورت بسته اداره خواهد شد و سالنهای مطالعه در کتابخانههای عمومی با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و تغییر در چیدمان میز و صندلیهای مطالعه فعال خواهند بود.
همچنین استفاده اعضا از سالن های مطالعه با رعایت نوبت امکان پذیر است و اجرای برنامههای فرهنگی به شکل حضوری (جمع خوانی، نقد کتاب، کتابخوان و ...) تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود. بر این اساس کتابخانههای عمومی این نوع برنامههای ترویجی و فرهنگی را در فضای مجازی اجرا خواهند کرد.
لازم به ذکر است که افزایش خودکار زمان عضویت اعضا، به مدت ۴ ماه انجام شده است و بازه زمانی امانت منابع به یک ماه افزایش می یابد و بابت دیرکرد منابع به امانت رفته نیز جریمه ای دریافت نخواهد شد.
همچنین حضور اعضای کودک در این مرحله امکان پذیر نیست، ولی والدین می توانند کتاب های مورد نیاز فرزندان خود را امانت بگیرند و بخش نابینایان و ناشنوایان نیز کماکان تعطیل خواهد بود.
گفتنی است تا پیش از این کتابخانه های عمومی کشور طی دو مرحله بدون حضور اعضاء بازگشایی شد. 
در مرحله اول بازگشایی و بر اساس بخشنامه ای کتابخانههای عمومی سراسر کشور بعد از حدود ۳ ماه تعطیلی اضطراری با رعایت ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی، از ۲۹ اردیبهشت ماه آغاز به کار کردند.
در مرحله دوم نیز کتابداران طی بخشنامه دیگری به آماده سازی بخش های مختلف و ایجاد تغییرات مورد نظر برای بازگشایی جهت حضور اعضاء پرداختند.


 [PageVisit]