1399/4/14 شنبه همراه با صدای رادیو کرمانشاه: قرار دانایی را از رادیو کرمانشاه بشنوید پخش برنامه رادیویی قراردانایی در رادیو کرمانشاه با موضوع کتاب و کتابخوانی با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، پخش برنامه رادیویی قراردانایی در رادیو کرمانشاه با موضوع کتاب و کتابخوانی با همکاری اداره کل کتابخانه های عمومی آغاز شد و اولین برنامه مصاحبه ای آن در روز پنجشنبه مورخ 12 تیر ماه سالجاری روی آنتن رادیو رفت.

معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه ضمن تشکر و قدردانی از عوامل این برنامه در رادیو کرمانشاه و همکاری های مستمر واحد صدا در این خصوص گفت:این برنامه با موضوع ترویج فرهنگ کتابخوانی روزهای پنجشنبه ساعت11:30 صبح از رادیو کرمانشاه پخش می شود.
وی افزود: «قرار دانایی» با همت عوامل تهیه کننده رادیو کرمانشاه و همکاری مستمر کارشناسان ما در اداره کل کتابخانه ها، در بخشهای مختلف شامل معرفی کتاب، گزارش مردمی و مباحث کارشناسی در مورد ترویج کتابخوانی تهیه شده است که در بخش کارشناسی، رضا کریمی، معاون اداره کل کتابخانه های عمومی در هر برنامه در پاسخ به پرسشهای زیر با مردم صحبت خواهد کرد.
والدین چگونه کودکان خود را کتابخوان کنند؟
آیا هر کتابی ارزش خواندن دارد؟
مطالعه چه اثری بر تمرکز دارد؟
کتاب خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
تاثیر مطالعه بر رشد و تقویت خلاقیت چیست؟
آیا مطالعه موجب تقویت تفکر و مهارت های تحلیلی فرد میشود؟
آیا مطالعه بر روی بهبود ارتباط های فردی و بین فردی اثرگذار است؟
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در پایان خاطر نشان کرد:با توجه به انتشار ویروس کرونا و تردد های محدود استفاده ازکتابخانه های عمومی توسط مردم و مخاطبین، فعالیت های ما در فضای مجازی و رسانه های استانی بیشتر می شود واز این طریق بخشی از فعالیت های فرهنگی ترویجی را به سمع و نظر مخاطبین می رسانیم.
 [PageVisit]