1399/5/11 شنبه توسط بنیاد قلم چی صورت گرفت: اهدای یک هزارو ۴۵۱ جلد کتاب به کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در راستای تفاهم نامه همکاری، بنیاد علمی آموزشی قلم چی تعداد یک هزارو ۴۶۵۱ جلد کتاب به کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه هدیه نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، بر اساس توافق به عمل آمده بین نهاد کتابخانه های عمومی کشور و بنیاد علمی آموزشی قلم چی در مورخ ۵ مرداد ماه سالجاری تعداد یک هزارو ۴۵۱ جلد کتاب با ارزش ۶۵۲/۹۲۰/۰۰۰ ریال طی مراسمی تحویل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه گردید.

در این مراسم که با حضور نماینده ویژه بنیاد علمی آموزشی قلم چی در محل اهدای کتاب برگزار گردید، کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه با حضور یک نماینده بر اساس درجه بندی کتابخانه مبلغ ۸  الی ۱۰ میلیون ریال کتاب کمک درسی برای هر کتابخانه تحویل گرفتند.
معصومه حسنی خونسار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در این خصوص عنوان کرد؛ اجرای این تفاهم نامه در خصوص اهدای کتابهای بنیاد علمی آموزشی قلم چی به کتابخانه های عمومی را طرحی بسیار مفید و موثر در جذب دانش آموزان و دانشجویان به کتابخانه های عمومی دانست.
وی با عنوان اینکه این اهدای کتاب که در راستای تفاهم نامه همکاری صورت گرفت بیان داشت: این کار طرحی خیرخواهانه در جهت ایجاد عدالت فرهنگی و دسترسی همه افراد جامعه بخصوص اقشار کم بضاعت برای استفاده از کتابهای کمک درسی است.
در همین راستا مسئولین کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه نیز به عنوان تحویل گیرنده کتاب در این مراسم حضور به عمل آورده بودند بیان کردند؛ این کتاب های کمک درسی یکی از موضوعات پر مخاطب در کتابخانه است، که با توجه به لزوم بروزرسانی کتابهای کمک درسی توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی، می تواند نقش مهمی در رضایت مندی اعضای کتابخانه های عمومی ایفا کند.

 [PageVisit]