1399/6/2 يكشنبه به مناسبت ماه محرم؛ پویش«نگارش جمعی در اینستاگرام» راه اندازی شد پویش «نگارش جمعی در اینستاگرام» با موضوع ارسال ۱۱۰ جمله تاثیرگذار پیرامون؛ محرم، امام حسین (ع) و یاران باوفایش در فضای اینستاگرامی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، پویش نگارش جمعی در اینستاگرام با موضوع ۱۱۰ جمله تاثیرگذار پیرامون محرم، امام حسین (ع) و یاران باوفای ایشان در فضای اینستاگرامی، با همکاری انتشارات بنیان مرصوص برگزار می شود.

گفتنی است؛ در این پویش هر شخص ۵ جمله ناب درباره محرم، امام حسین(ع) ویاران باوفایش، به آدرس های kermanshah_pl@ صفحه اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و dr.khaiat_zanjan@صفحه مدیر انتشارات بنیان مرصوص، در فضای مجازی ارسال کند و پس از داوری و تایید از جوایز مربوطه بهره مند گردد.

این جوایز بدین شرح است که؛ چاپ جملات برگزیده با نام نویسنده و صفحه اینستاگرامی در کتاب با (شابک و فیپای اختصاصی) و انتشار گسترده در فضای مجازی صورت می گیرد. دومین جایزه؛ دریافت گواهی شرکت در طرح از طرف اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و انتشارات بنیان مرصوص. سوم اینکه؛ دریافت هدیه انتشار یک کتاب ( مراحل اخذ شابک، فیپا و مجوز نشر به صورت رایگان از طرف انتشارات برای برگزیدگان هر دوره معادل ۴ میلیون ریال می باشد.
شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است و مهلت ارسال تا پایان اربعین حسینی می باشد.


 [PageVisit]