1399/6/11 سه‌شنبه با قلم دانش آموزان: کتاب ماجرای سوفیا به قلم 17 دانش آموز تحلیل و بررسی می شود کتاب ماجرای سوفیا در اداره کل کتابخانه های عمومی با قلم دانش آموزان تحلیل و بررسی می شود:
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، نشست تحلیل و بررسی کتاب "ماجرای سوفیا" (کتابی خواندنی و به یاد ماندنی) با قلم 17 دانش آموز و با محوریت تاریخچه ای کوتاه از فلسفه در سیر تطوری اندیشه بشر در اداره کل کتابخانه های عمومی در روز چهارشنبه مورخ 12 شهریور ماه سالجاری راس ساعت 10 صبح به رشته تحریر درمی آید.

گفتنی است علاقه مندان می توانند جهت حضور در این نشست نام و نام خانوادگی خود و عدد 1 را به سامانه 10003000100019 پیامک نمایند.

و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 38214724 امور فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه تماس حاصل نمایند.
 [PageVisit]