1399/6/22 شنبه با هدف بررسی وضعیت کتابخانه ها انجام شد؛ بازدید مدیرکل کتابخانه های عمومی کرمانشاه از کتابخانه های روانسر و سرپل ذهاب با هدف بررسی وضعیت کتابخانه ها، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه از کتابخانه های عمومی شهرستان روانسر و پروژه های در دست مقاوم سازی شهرستان سرپل ذهاب بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه با هدف بررسی وضعیت کتابخانه ها، از کتابخانه های عمومی شهرستان روانسر و پروژه های در دست مقاوم سازی شهرستان سرپل ذهاب روز چهارشنبه ۱۹ شهریور سال جاری بازدید کرد.

در این بازدید که در ادامه برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان روانسر برگزار شد، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه ضمن بازدید از کتابخانه های عمومی شهرستان روانسر، با کتابداران این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

همچنین در حاشیه حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در جلسه پروژه های عمرانی استانداری کرمانشاه با موضوع پیگیری تکمیل پروژه های آسیب دیده شهرستان های زلزله زده که با حضور استاندار و روسای اداراتی که پروژه های آسیب دیده دارند، در فرمانداری شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد، معصومه حسنی خونسار، از ساختمان کتابخانه های عمومی در دست بازسازی شهرستان سرپل ذهاب بازدید کرد. وی در ادامه با کتابداران این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است، ساختمان کتابخانه عمومی رسالت در پی زلزله سال ۹۶ آسیب ۱۰۰ درصدی دید و کاملا تخریب شد و اکنون در دست بازسازی است. این پروژه تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین ساختمان کتابخانه عمومی علامه امینی آسیب ۵۰ درصدی دید که در مراحل مقاوم سازی است و ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. در حال حاضر کتابخانه علامه امینی در ساختمانی استیجاری فعال است و به اعضا خدمات رسانی می کند.
 [PageVisit]