1399/7/7 دوشنبه وبینار آموزشی تخصصی؛ اولین وبینار آموزشی تخصصی حوزه انجمن ها برگزار شد اولین وبینار آموزشی تخصصی حوزه انجمن ها به میزبانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه،اولین وبینار آموزشی تخصصی حوزه انجمن ها به میزبانی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، با حضور معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه امیر ذکریایی، رئیس اداره امور انجمن های نهاد کتابخانه های عمومی کشور، رضا کریمی معاون اداره کل، یزدان بهرامی نیا، رئیس اداره انجمن ها و همکاریهای اداره کل و روسای ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان های استان کرمانشاه برگزار شد.
معصومه حسنی خونسار، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این وبینار تخصصی گفت: روسای ادارات شهرستان باید اهمیت برگزاری جلسات انجمن را در راس امور قرار دهند، لذا این مصوبات جلسه انجمن در شهرستان است که تمام پیگیری ها و امورات را به سمت پیشرفت هدایت می کند و روسا باید به اجرایی بودن جلسه انجمن بیشتر دقت کنند و تمام  امورات را طبق قوانین و بخشنامه های نهاد پیگیری و اجرا کنند.
امیر ذکریایی رئیس اداره امور انجمن های نهاد کتابخانه های عمومی کشور، ضمن قدردانی از اداره کل کتابخانه های استان کرمانشاه در خصوص ایجاد بستر این وبینار و همچنین قدردانی از تلاش های روسای ادارات کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به جهت برگزاری منظم جلسات انجمن ها، گفت: استان کرمانشاه از استان های برتر در تشکیل جلسات انجمن در کشور بوده و امروز نیز شاهد برگزاری اولین وبینار تخصصی انجمن ها هستیم.

وی در ادامه به موارد کاربردی و آموزش حوزه انجمن ها بویژه نحوه تشکیل جلسات در ایام کرونا و نیز نحوه مدیریت جلسات انجمن در فضای مجازی به سبب برگزاری منظم جلسات بر اساس قانون تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور پرداخت.


یزدان بهرامی نیا، و دبیر این وبینار ضمن خیرمقدم به حضور همکاران و مسئولین نهاد، بیان کرد: برگزاری این وبینار به جهت رفع برخی از نواقص و ایرادات پیش آمده در جلسات انجمن ها و همچنین به سبب هم افزایی دانش روسای ادارات کتابخانه های عمومی برگزار می گردد.

وی همچنین در مباحث آموزشی پیش بینی شده در این جلسه، به نحوه نگارش و تدوین دعوتنامه جلسه انجمن، نحوه صحیح مدیریت جلسه انجمن، نحوه نگارش مصوبات موثر و با کیفیت، نحوه پیگیری و اجرایی نمودن مصوبات تدوین شده و نیز به تشریح رعایت قوانین مدیریت جلسات پرداخت.
روسای ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان ها در خاتمه نکته نظرات خود را به همراه گزارشی از وضعیت انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خود را مطرح کردند.

 

 






 
 [PageVisit]