1399/7/2 چهارشنبه با هدف ترویج کتابخوانی انجام شد؛ حمایت خیر فرهنگی از اعضای کتابخانه عمومی گلستان بخش بیستون فیض الله معینیان کرمانشاهی، از خیرین فرهنگی در شهر بیستون، با پرداخت حق عضویت اعضا حامی کتابخوانان و کتابخانه است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، فیض الله معینیان کرمانشاهی، از خیرین فرهنگی در شهر و بخش بیستون و از اعضای حقیقی انجمن کتابخانه های عمومی بخش بیستون و عضو سه دوره شورای اسلامی بخش بیستون بوده و در حال حاضر ریاست این شورا را برعهده دارد. وی مشارکت فعالی در جلسات انجمن شهر بیستون دارد.

این خیر، از مهر ماه سال ۱۳۹۵ به واسطه سمیه میرزایی، مسئول کتابخانه عمومی گلستان بخش بیستون به عنوان خیر فرهنگی جذب کتابخانه شد و پس از آن هر چند ماه یکبار مبلغی را به عنوان کمک هزینه به حساب انجمن کتابخانه های عمومی بخش بیستون واریز می کند.

وی همواره حامی مالی برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی از جمله تامین جوایز جشنواره کتابخوانی رضوی، طرح اهدای کتاب اهدای دانایی، پویش مهربانی در مهر و مسابقات کتابخوانی، پرداخت هزینه عضویت دانش آموزان نیازمند، در کتابخانه های عمومی بخش بیستون بوده است.

فیض الله معینیان کرمانشاهی در پایان دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش بیستون در سال جاری، مبلغ ۶ میلیون ریال به عنوان حق عضویت اعضای کتابخانه به حساب انجمن کتابخانه های عمومی بخش بیستون واریز کرد.

برنامه اصلی حاج فیض الله معینیان، درباره کتابخوانی پرداخت حق عضویت اعضای کتابخانه است. وی با مسئول کتابخانه هماهنگ کرده که از افراد حق عضویت دریافت نشود و هر چند ماه یکبار حق عضویت ها از طرف وی پرداخت می شود.

گفتنی است، بخش بیستون یکی از بخش های کمتر توسعه یافته در حومه شهرستان هرسین است و این نوع کمک ها برای توسعه فرهنگ مطالعه و ترویج سنت حسنه خیریه بسیار موثر و ارزشمند بوده و باعث جذب اعضا به کتابخانه عمومی می شود.

حضور مستمر خیر در تمام برنامه های کتابخانه و جلسات انجمن [PageVisit]