1399/7/30 چهارشنبه نشست تحلیل و بررسی کتاب؛ در اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه برگزار می شود نشست تحلیل و بررسی کتاب روانشناسی صدرایی در اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه با حضور دکتر محمد خیاط زنجانی استاد دانشگاه برگزار می گردد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه، نشست تحلیل و بررسی کتاب روانشناسی صدرایی در اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه با حضور دکتر محمد خیاط زنجانی استاد دانشگاه برگزار می گردد.

این نشست با همکاری مرکز ازدواج و خانواده پیوند و سازمان فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، شهردای کرمانشاه در سالن جلسات اداره کل کتابخانه های استان کرمانشاه روز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ صبح در فضای مجازی اینستاگرام به صورت پخش زنده در آدرس kermanshah_pl برگزار می شود.

روانشناسی صدرایی مجموعه مقالات و مطالبی است مبتنی بر اندیشه ملاصدرا در حوزه نفس شناسی که می تواند سرآغازی برای تدوین روانشناسی حکمی اسلام باشد.
 [PageVisit]