1399/8/19 دوشنبه با اتمام فرایند داوری؛ رتبه دوم و سوم«جشنواره مرورنویسی» کشوری به استان کرمانشاه اختصاص یافت با اتمام فرایند داوری نخستین «جشنواره مرورنویسی» در دو مرحله اولیه و نهایی، ده نفر به عنوان برگزیده و ده نفر به عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نخستین «جشنواره مرورنویسی» با هدف تقویت و بسط این مهارت در میان کتابداران کتابخانه های عمومی کشور، بهار و تابستان ۹۸ و ۹۹ برگزار شد.
گفتنی است؛ فرایند داوری این مسابقه در دو مرحله اولیه و نهایی انجام شد و طی آن ده نفر به عنوان برگزیده و ده نفر به عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند که رتبه دوم و سوم این جشنواره به کتابداران استان کرمانشاه اختصاص یافت.

در داوری اولیه، آثار دریافتی از تمام شرکت‌کنندگان به تعداد هزار کاربرگه، توسط سه تن از کارشناسان نهاد کتابخانه های عمومی کشور بررسی و در نهایت ۳۴۴ اثر، متناسب با معیارهای تعیین شده انتخاب و برای داوری نهایی ارسال شد. داوری نهایی توسط حسن صنوبری، شاعر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر؛ رقیه کیه، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی و الهام عظیمی، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی انجام شد.

بر اساس نتایج داوری، اسامی برگزیدگان این مسابقه عبارت است از: یوسف عابدی، کارشناس آمار موضوعی(ستاد مرکزی)، نفر اول؛ رضوان اجاقی، کتابدار(کرمانشاه)، نفر دوم؛ سمیه رحمان پور، رئیس اداره امور کتابخانه ها و کتابخوانی(آذربایجان غربی)، نفر سوم؛ احسان کرمی،کتابدار(کرمانشاه)، نفر سوم؛ مریم سپیانی، کتابدار(اصفهان)، نفر چهارم؛ رحمان کوهستانی، مسئول کتابخانه (گلستان)، نفر پنجم؛ اعظم بیک لو، کارشناس مسئول برنامه ریزی، آمار و پژوهش(اصفهان)؛ مریم اسداللهی نژاد اناری، مسئول کتابخانه(اصفهان)؛ کبری حاجیوند غلامی، کتابدار(خوزستان)؛ منصور فرهادی، رئیس اداره شهرستان(کرمان).

همچنین محمد سعیدی فر، کتابدار روستایی از استان مرکزی؛ فرحناز جواهری، مسئول کتابخانه از استان ایلام؛‌فاطمه سادات هاشمی علی آبادی، کتابدار از استان اسفهان؛ مرضیه رستمی فروشانی، رئیس اداره امور کتابخانه ها و همکاری ها از استان بوشهر؛ زهرا سادات حسینی کشکی،‌کارشناس تأمین منابع از استان اصفهان؛ آرزو اسماعیلی، مسئول کتابخانه و سنااز رهنما، کتابدار بخش دیدار- شنیداری از استان خراسان رضوی؛‌ فرزانه عموئی، کتابدار بخش کودک از استان قزوین؛ پروین عبدالله زاده عیسی کند، مسئول کتابخانه از استان آذربایجان غربی و سودابه عزیزی،‌کتابدار از استان تهران، در نخستین جشنواره مرورنویسی به عنوان شایسته تقدیر شناخته شدند.

گفتنی است، منابع اصلی و راهنمای عملی و معیار داوری جشنواره مرورنویسی، بر پایه منابع آموزشی «خدمات مشاورۀ خوانندگان در کتابخانۀ عمومی» و کتاب «چگونه مرور کتاب بنویسیم؟: مرورنویسی برای مشاوره خوانندگان» بود. این منابع از طریق سامانۀ آموزش کارکنان در دسترس همکاران قرار گرفت. در ادامه،‌ فهرست پیشنهادی از کتاب‌های داستانی و غیرداستانی تألیفی و ترجمه‌ای از طریق «کتابخانۀ الکترونیکی» سامانه آموزش برای انتخاب و مطالعه در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت و آن ها با برگزیدن تنها یک کتاب از میان عنوان‌های پیشنهادی، پس از مطالعه، با بهره‌مندی از مهارت‌های خود و یا آموزه‌های کسب‌شده در بخش یک، به نگارش یک مرور، یک گزارمان و یا هر دو اقدام کردند. لازم به ذکر است، گزیده آثار نخستین «جشنواره مرورنویسی» نیز به‌شیوه مناسب در اطلاعات منبع‌شناختی «سامان»، به‌عنوان سنگ بنای زیرسامانه و شبکۀ «مشاورۀ خوانندگان» در کتابخانه‌های عمومی ایران درج می ‏شود.

 [PageVisit]