1399/8/25 يكشنبه پيام استاندار كرمانشاه به مناسبت روز كتاب، كتابخواني و كتابدار/ تبيين فرهنگ مطالعه در خانواده ها براي تربيت نسل آينده كتابخوان ضروري است استاندار كرمانشاه با صدور پيامي فرارسيدن 24 آبان ماه روز كتاب، كتابخواني و كتابدار را تبريك گفت و ضمن تشكر از فعالان اين عرصه، بر ضرورت ترويج،‌ گسترش و نهادينه سازي فرهنگ مطالعه و كتابخواني براي تداوم مسير پيشرفت و تعالي استان تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه،به نقل از پایگاه اطلاعرسانیاستانداری،استاندار كرمانشاه با صدور پيامي فرارسيدن 24 آبان ماه روز كتاب، كتابخواني و كتابدار را تبريك گفت و ضمن تشكر از فعالان اين عرصه، بر ضرورت ترويج،‌ گسترش و نهادينه سازي فرهنگ مطالعه و كتابخواني براي تداوم مسير پيشرفت و تعالي استان تأكيد كرد.
در متن پيام آمده است:
كتاب، كتابخواني، مطالعه و يادگيري از اصول و مولفه هاي مهم زندگي بشريت است و در اسلام به عنوان دين انديشه، معرفت و معنويت به كتاب به صورت ويژه ارج نهاده شده است و بر همين اساس ضرورت دارد در جهان امروز با بهره مندي از تعاليم ديني و اخلاقي در مسير توسعه آگاهي و دانايي با اهتمام جدي و عزم راسخ گام برداريم.
نقش مهم مطالعه و كتابخواني در آموزش، غناي فرهنگي، رشد اقتصادي و فعاليت هاي سياسي و اجتماعي بسيار مهم و پراهميت است، زيرا انسان را به تفكر و انديشيدن سوق مي دهد و در دنياي امروز كه از كتاب و كتابخواني به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه جوامع نام برده مي شود، ضرورت دارد از ظرفيت كتابخانه هاي عمومي براي ترويج اين فرهنگ مقدس به صورت ويژه استفاده شود تا ضمن انطباق با فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي نوين امكان بهره مندي مخاطبان نيز از كتاب هاي ديجيتال و صوتي و ساير ابزار در دسترس فراهم شود.
افزايش سرانه مطالعه امروز دغدغه اي مهم است و باور و ايقان داريم كه با ترويج فرهنگ كتابخواني مي توان زمينه مشاركت بيشتر مردم را در برنامه هاي توسعه اي فراهم نمود، به همين دليل نهادينه شدن فرهنگ كتابخواني در نظام آموزشي بسيار حياتي است و خانواده ها نيز بايد به تبيين اين مفاهيم و جايگاه كتاب در بين كودكان بپردازند تا در جامعه اي مسووليت پذير شاهد تقويت بنيان هاي آموزشي و يادگيري و نسلي كتابخوان در آينده باشيم، البته ضرورت دارد تجهيزات و امكانات موجود را در اين زمينه تجميع كنيم و دسترسي به كتاب را سهل و آسان نماييم تا گرايش انسان به سمت كتابخواني بيشتر شود.
براي گسترش فرهنگ كار و تلاش در استان به صورت جدي درخواست نقش آفريني بيشتر نهادهاي ذي ربط در ترويج فرهنگ مطالعه را داريم، زيرا فرهنگ تبلور شناخت و دانش منابع انساني است و تمايل شهروندان به آموزش و يادگيري كارآفريني و مهارت آموزي پيامد مثبت اين حركت مطلوب است.
 
براين اساس برخود لازم مي دانم ضمن يادآوري تلاش براي انطباق امكانات با تغييرات روز افزون فناوري و گسترش اينترنت در حوزه كتاب و كتابخواني و تقويت كتابخانه هاي عمومي به عنوان مراكز توسعه گفتمان و هم انديشي از فعالان اين عرصه و به ويژه كتابداران متعهد، صبور و پرتلاش كه كتاب را به عنوان حافظه بشريت و " مشاور امين و مظهر صداقت " با سخاوت به جامعه معرفي مي نمايند، تشكر و قدرداني نمايم.  اميدوارم با بهره مندي ازتعاليم قرآن كريم به عنوان كلام آسماني و كتابي الهي در مسير دانش اندوزي و علم آموزي گام برداريم و فرهنگ مطالعه را براي رهنمون شدن انسان به سمت روشنايي گسترش دهيم.
 
بازوند 
استاندار كرمانشاه
24 آبان ماه 1399
 [PageVisit]